Tomáš Novotný - 16 čec, 2023

Úvod

Společnost masažního salónu Pražské Erotické Masáže si klade za prioritu ochranu soukromí a bezpečnost osobních údajů svých klientů a uživatelů webové stránky. Důrazně se zavazujeme chránit informace, které jsou nám poskytovány v souvislosti s využíváním našich služeb a webových stránek. Tento dokument, Zásady ochrany soukromí, podrobně popisuje, jakým způsobem jsou osobní údaje sbírány, uchovávány, zpracovávány a chráněny. Dále vysvětluje práva jednotlivých uživatelů v souvislosti s těmito daty a jaká opatření přijímáme pro zajištění souladu s aplikovatelnou legislativou.

Shromažďování osobních údajů

Při poskytování našich služeb a prostřednictvím provozu webové platformy massage-prague.cz může dojít ke sběru různých typů osobních údajů. Ty zahrnují jména, kontaktní informace jako jsou e-mailové adresy či telefonní čísla, preferované služby, časy rezervací a další údaje, které umožňují personalizovat a zlepšit zákaznický zážitek. Vysvětlujeme, že veškeré shromážděné informace jsou používány v souladu s tímto dokumentem a naším závazkem ke konfidenčnosti.

Užití a zpracování osobních údajů

Osobní údaje shromážděné na našem webu massage-prague.cz jsou používány především k zajištění plné funkčnosti a poskytování personalizovaných služeb. Tyto údaje nám umožňují komunikovat s klienty, informovat je o novinkách či změnách, rezervování termínů a vyhodnocování zpětné vazby pro neustálé zlepšování. Podrobně popisujeme, jaké bezpečnostní protokoly máme zavedeny k ochraně těchto informací a jakým způsobem zabezpečujeme, aby tato data byla zpracovávána výhradně k účelům, pro které byla shromážděna.

Práva subjektů údajů

Jakožto subjekt údajů máte určitá práva, která vám zaručuje legislativa v oblasti ochrany osobních údajů. Mezi tato práva patří možnost požadovat přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, požadovat přenositelnost údajů a v případě automatizovaného individuálního rozhodování můžete požadovat lidský zásah. Tyto a další aspekty vašich práv jsou v našich Zásadách ochrany soukromí podrobně rozebrány a spolu s postupy, jak tato práva uplatnit, jsou vysvětleny ve vhodné míře podrobnosti.

Kontaktní informace

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte prosím správce webové stránky a zároveň majitele Pražské Erotické Masáže pana Vladimíra Šťastného prostřednictvím emailu [email protected] nebo poštovní adresy Botanická 68a, 602 00 Brno, Česká republika. Jsme zde, abychom vám poskytli veškerou žádanou pomoc a zajistili, že vaše osobní údaje jsou chráněny v souladu s předpisy a zásadami tohoto dokumentu.

Napsat komentář