Jaroslav Kotrč - 16 čec, 2023

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen 'Obchodní podmínky') webové stránky Pražské Erotické Masáže, jejímž vlastníkem je Vladimír Šťastný, se sídlem Botanická 68a, 602 00 Brno, Česká republika (dále jen 'Poskytovatel') upravují ve vzájemném vztahu práva a povinnosti vznikající mezi Poskytovatelem a uživatelem (dále jen 'Uživatel') této webové stránky. Tyto Obchodní podmínky definují a vysvětlují pravidla využívání webové stránky, charakter služeb poskytovaných Poskytovatelem a právní rámec, jenž se na tyto služby vztahuje. Uživatel je povinen se s Obchodními podmínkami seznámit a je doporučeno, aby si je uložil či vytiskl k pozdějšímu nahlédnutí.

Užívání služeb stránky

Webová stránka massage-prague.cz provozovaná Poskytovatelem umožňuje Uživatelům získávat informace o masážních salónech nabízejících erotické masáže v Praze. Služby poskytované na stránce jsou určeny pouze pro osoby starší 18 let. Uživatelé mají právo webovou stránku používat v souladu s platnými právními předpisy České republiky a těchto Obchodních podmínek. Jakékoliv užití stránky, které by mohlo poškodit její reputaci, porušit práva třetích osob, vede k odpovědnosti Uživatele.

Informace o poskytovaných službách

Na stránce massage-prague.cz jsou Uživatelům poskytovány informace o dostupných typech erotických masáží, cenách a dalších relevantních aspektech, které jsou součástí služeb masážních salónů. Informace jsou prezentovány s cílem nabídnout Uživatelům co nejpřesnější a aktualizovaný přehled o službách. Poskytovatel nezaručuje úplnost, správnost ani aktuálnost poskytnutých informací a nenese odpovědnost za rozhodnutí Uživatele učiněné na základě informací získaných prostřednictvím stránky.

Napsat komentář